Home About Us

About Us

காவலர்களின் நலன் சிறப்பான செயல்பாடுகள்

காவல்துறை அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அலுவல் சார்ந்த சிறப்பு அனுபவங்கள்
மேலும் காவலர்களது சிறந்த செயல்பாடுகள் மட்டுமே இணையத்தில் வெளியிடுவதை பெருமை கொள்கிறோம்

Our District Reporters

1. தாராபுரம் செய்தியாளர் S. ஜாபர் சாதிக்

reporters
தாராபுரம் செய்தியாளர் S. ஜாபர் சாதிக்

2. கார்த்திக் பெரியகுளம் செய்தியாளர்

கார்த்திக் பெரியகுளம் செய்தியாளர்

3. சங்கரநாராயணன் ஸ்ரீரங்கம் செய்தியாளர்

சங்கரநாராயணன் ஸ்ரீரங்கம் செய்தியாளர்

4. M. தனஞ்செயன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செய்தியாளர்

M. தனஞ்செயன் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட செய்தியாளர்

5. கோடை ரஜினி கொடைக்கானல் செய்தியாளர்

கோடை ரஜினி கொடைக்கானல் செய்தியாளர்

6. V. மாரியப்பன் சங்கரன்கோவில் செய்தியாளர்

V. மாரியப்பன் சங்கரன்கோவில் செய்தியாளர்

7. NN. முரளிகிருஷ்ணன் சேலம் செய்தியாளர்

NN. முரளிகிருஷ்ணன் சேலம் செய்தியாளர்